کارت آبی )Blue Card)

کارت آبی یک عنوان اقامت است که کار کردن در آلمان را برای مشاغل و حرفه ها و تخصص های مشخص تسهیل می کند.

از این رو کارت آبی از اول آگوست سال ۲۰۱۲ رایج ترین عنوان اقامت برای متخصصین خارجی تلقی می شود. کارت آبی در طی فرایند اداری ساده ای بدون تداخل اداره کار صادر می گردد.

برای دریافت کارت آبی باید شرایط زیر فراهم باشد.

کارت آبی تنها با در دست داشتن یک قرارداد کاری صادر می گردد.

درخواست کننده باید مدرک تحصیلی دانشگاهی از آلمان و در غیر اینصورت تائیدیه مدرک تحصیلی خارجی را ارائه نماید.

برای دریافت کارت آبی شما باید درآمد سالانه ۵۲.۰۰۰ یورو بدون کسر مالیات را در شغل جدید خود داشته باشید.

در مشاغل به اصطلاح نادر، که در آن حوضه موقعیت های شغلی زیادی وجود دارند، مرز حقوق در حال حاضر هنوز کمی زیر حقوق لازم برای احراز کارت آبی می باشد )۴۰.۵۶۰ یورو( بدون کسر مالیات این مورد شامل پزشکان / مهندسان و متخصصان علوم زیستی، ریاضی و IT می شود.

شرکت VISABEE همواره مشاغلی را در لیست خود قرار می دهد که این شرایط را دارا باشند.

مجموعه پیشنهادات شرکت ما سعی بر این دارد که برای کلیه نیروهای متخصص، کارت آبی را دریافت کند.

کارت آبی برای شما و خانواده شما مزایای زیادی به همراه دارد. از طریق این کارت می توانید برای آینده ای طولانی مدت در آلمان برنامه ریزی کنید.

پس از ۳۳ ماه اقامت در آلمان می توان یک اجازه اقامت نامحدود بدست آورید.

چنانچه مدرک زبان B1  موجود باشد، می توان اجازه اقامت را حتی پس از ۲۲ ماه درخواست کرد.

کارت آبی در آلمان تنها توسط اداره اتباع خارجی صادر می گردد.

شهروندان کشور هایی که برای ورود به آلمان نیاز به ویزا دارند، در صورت واجد شرایط بودن برای احراز کارت آبی )Blue Card( ، ابتدا یک ویزای ملی از سفارت آلمان و یا کنسولی مربوطه برای ورود به آلمان جهت شروع به کار دریافت می کنند.

پس از ورود، ویزای اخذ شده توسط اداره اتباع خارجی مربوطه با یک کارت آبی تعویض می شود.