امروزه کشور آلمان به پیشرفت های چشمگیری در اقتصاد دست یافته است و از بودجه بالایی برخوردار می باشد. همچنین آمار بیکاری به پایین ترین مقدار خود رسیده است. اما از سوی دیگر در سطح بین المللی فقط زمانی می توانیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم که توان مندی هایمان را به روز نگه داریم.

یکی از راه های دستیابی به برتری در بازارهای جهانی، استخدام نیروهای فنی از کشورهای خارج می باشد )امری که سیاست گذاران متوجه آن شده اند(. به کمک قوانین جدید، مهاجرت برای نیروهای فنی، ورود متخصصین به آلمان در آینده ای نزدیک تسهیل شده و امکانات جدیدی در استخدام و به کارگیری نیروهای متخصص از خارج در پیش رو قرار می گیرند.

در این مرحله است که شرکت VISABEE وارد عمل می شود. ما پل ارتباطی بین نیروهای متخصص در خارج از آلمان و کارفرمایان در کشور آلمان را ایجاد می کنیم و برای تمامی موانع در پیش رو راه حل ارائه می دهیم.

شرکت VISABEE شبکه ای از موسسات آموزشی، آموزشگاه های زبان و وکلای دادگستری ایجاد کرده، تا بتواند امور مهاجرت را به سادگی انجام دهد. ما از طریق این شبکه راه حل هایی برای موانع زبانی، مجوزهای اداری، استخدام و نقل مکان ارائه می دهیم.

آیا در رابطه با استخدام نیروهای متخصص برای شرکت خود سوالی دارید؟

با ما در تماس باشید

برتری های ما

  • دسترسی به نیروهای متخصص دانشگاهی و فنی در خارج از آلمان )کارآموز، فارغ التحصیل و نیروهای مجر( از طریق آرشیو VISABEE
  • معلومات زبانی افراد توسط آموزشگاه های زبان طرف قرارداد با VISABEE بررسی شده و تکمیل می شود.
  • نظارت مداوم روند مجوز ورود به آلمان، اجازه کار و نقل مکان متقاضیان

گروه VISABEE دارای چندین سال تجربه در زمینه استخدام در سطح بین المللی می باشد. به کمک شبکه ایجاد شده توسط  VISABEE ما قادر هستیم مراحل روند مهاجرت را بطور حرفه ای، نظاره و هدایت کنیم. شما فقط در موارد ضروری وارد عمل خواهید شد. سایر امور را به ما بسپارید. به عبارتی دیگر شما کمترین درگیری را دارید.

هدف ما ایجاد بهترین و موثرترین ارتباط بین متقاضیان و شرکت ها برای موفقیتی ماندگار برای هر دو طرف می باشد.

متخصصان با مدارک فنی حرفه ای

متخصصان با مدارک کارشناسی/کارشناسی ارشد

متقاضیان برای گذراندن دوره های فنی

بهره وری از مشاوران قوی

Berlitz
BayBG
BVMW
Techniker

چهار گام  تا استخدام نیروی متخصص

راه های ارتباطی شما با ما

فرم تماس

Mail

مزایای شما

راه های ارتباطی با متقاضیان

کانال های رسانه ای اجتماعی

شبکه جهانی موسسات زبان

آگهی های شغلی چند زبانه

VISABEE Talent Pool

متقاضیان/ انطباق با کارفرمایان

ما در رابطه با موارد زیر با شما مذاکره می کنیم …

  • بدنبال چه نیروی متخصصی برای شرکت خود می باشید؟
  • مایل به استخدام نیرو از چه کشوری می باشید؟
  • شرایط ارائه خدمات ما به شما چیست؟

آیا در رابطه با استخدام نیروهای متخصص برای شرکت خود سوالی دارید؟

با ما در تماس باشید