جهت ثبت نام به عنوان متقاضی در شرکت VISABEE و ورود به بانک اطلاعاتی Talentpool ، خواهشمند است شغل مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

پزشکی

دندانپزشکی

پرستاران و بهیاران

مهندسی پزشکی

پیراپزشکی

داروسازی

متخصصین IT

دامپزشکی

مهندسین

مشاغل دیگر

راه های ارتباطی شما با ما

فرم تماس

Mail

WhatsApp